مراحل برق کشی ساختمان

مراحل برق کشی ساختمان

مراحل برق کشی ساختمان

مرحله اول:
۱ – کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم‌های صوتی – سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل‌ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.
۲ – اجرای نقشه روی کار.
۳ – تراز کردن کل قوطی کلید‌ها و کشیدن خطِ تراز با چک لاین.
۴ – شیار زدن مسیر لوله‌ها با شابلون ودستگاه شیارزن.
۵ – کندن قوطی کلید‌ها با دستگاه.
۶ – سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه (در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).
۷ – نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.
۸ – جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله‌های که داخل جعبه فیوز آورده می‌شود.
۹ – جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله‌های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می‌شود.
۱۰ – اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.
۱۱ – جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه (این سینی برق‌ها برای ورود کابل‌های برق تلفن آنتن ماهواره و …. نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت‌های ساختمان فیکس و وارد باکس‌های مورد نیاز خود می‌شود).
۱۲ – پوشش کامل روی لوله پولیکا‌های که در کف ساختمان کار شده است.
۱۳ – نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
۱۴ – نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
۱۵ – تامین ارتینگ ساختمان (نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها)
۱۶ – لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است (در پارکینگ‌های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

Call Now Buttonتماس با ما

Enter your keyword