اصول و مبانی سیم کشی

اصول و مبانی سیم کشی

اصول و مبانی سیم کشی

مبانی سیم کشی ساختمان چقدر پیچیده است ؟

در واقع نمی توان آن را پیچیدگی نامید ، اما نکاتی در سیم کشی نهفته است که می تواند اساس برقکاری ساختمان را به کلی متحول کند. تاکید اساسی ما همواره بر یک نکته است : “سیم کشی بر اساس نقشه مهندسی”

همیشه نقشه در اولویت اول قرار دارد ، در مرحله بعد با توجه به قوانین موجود می توان عمل کرد ، برخی این قوانین نیز عبارتند از :

  • ارتفاع تمام کلیدهای روشنایی : ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر
  • ارتفاع پریز در آشپزخانه ۶۰ و ۱۲۰ سانتی متر
  • ارتفاع پریز در حمام ۱۲۰ سانتی متر
  • ارتفاع کلید کولر ۱۳۰ سانتی متر
  • کلید ها باید در ساختمان به وسیله لیزر یا شلنگ تراز لول شوند.
Call Now Buttonتماس با ما

Enter your keyword